om byggnadsvård

Byggnadsvård


Vad är byggnadsvård? 
Varför ska man tänka i byggnadsvårdstermer när man renoverar gamla hus?
Enligt mig är byggnadsvård omsorg om husets särart och respekt för gamla och tidstypiska byggnadstekniker, av vilka man tar hänsyn till och tar efter vid upprustning av ett gammalt hus. Inom byggnadsvården innebär det att tillämpa beprövade metoder som håller långsiktigt. 

Typ gammal är äldst. Men inte alltid. Ibland kan tekniker utvecklas och varför då inte använda dem, men med förnuft. 

Härom dagen hade jag ett samtal med en snickare om husens innerväggar. 
Jag nämnde att det finns planer på att lerklina dem. Han föreslog att jag istället skulle använda gips att putsa med, eftersom det torkar snabbt och är mycket lättare att arbeta med i jämförelse med lera. 

Som husägare med byggnadsvårdsintresse ställs man hela tiden inför dylika val och det är inte alltid lätt att välja rätt. Många beslut styrs av tidspress,normer och inte minst plånboken. Men kanske även av kunskapsbrist om vad som är hållbart i det långa loppet. Idag, har jag fått höra, bygger man hus som är tänkta att hålla mellan 50 till 70 år. Det är värt att beakta  när man ska välja mellan olika renoveringsalternativ.