om östergården


Östergården är en gammal släktgård i vackra Sörmland som under de senaste 100 åren fungerat som sommarhus med utedass och en gårdspump. Huset på bilden här ovanför är det yngsta från 1827 och är en tvåvånings enkammarstuga. 
Gården ligger vackert i en liten by som består av endast två gårdar. Den stora skiftesreformen gick byn förbi och ingen vet riktigt varför.

Det finns tidiga spår av människor här. Man tror att bosättningar etablerades på platsen redan under bronsåldern eller järnåldern, vilket många fornminnen kan vittna om och även byns läge i terrängen.


bronsåldern
Bronsåldern
År 1530 ägdes gården av frälseätten Drake då den inlöstes av Kronan som kom att äga den fram till år 1736 då gården skattlades. 1910 köptes byn av min släkt, men 1962 såldes hela byn med skog och mark som  ett dödsbo till en granne i trakten.
Några år senare lyckades turligt nog en släkting till mig köpa tillbaka Östergården, men denna gång utan skog, ängar och åkrar. 
  .