9 november 2012

omläggning av stalltaket


handslagna takpannor
enkupiga takpannor

Stallets tak är omlagt på ena sidan. En plåt sitter mellan skarvarna så att regnvattnet kan rinna av utan problem. De enkupiga tegelpannorna håller nu på att läggas tillbaka på sin plats.  Tyvärr är det en hel del pannor som är dåliga och som måste slängas.
Kanske blocket kan bli min räddning.