4 december 2012

byta locklistpanel

locklist

Gammal panel är inte bara vacker, den är dessutom oftast i mycket bättre skick än vad man kan  se med blotta ögat. Bra tips fann jag hos Stockholms läns museum
Ibland kan en ny omgång färg räcka långt. När vi tog dit sprutmålaren för att ge husen en omgång falu rödfärg sa han: Det här skulle ha gjorts för 20 år sedanMan ska alltså inte låta det gå för långt mellan gångerna utan måla om var 10 år eller oftare vid behov.

Jag har mött snickare som har stått och skakat bekymrat på huvudet vid synen av panelen. Men ibland kan det faktiskt räcka långt att bara byta dåliga lister. Locklisten är ofta i sämre skick än de underliggande brädorna. Man kan också kapa av den skadade delen och skarva med en ny bit. Om man undersöker panelen med en kniv och möter fast ved 2 till 4 mm under ytan är den i okej skick. För en gång skull har den lata rätt; gör så lite som möjligt.