10 maj 2013

eldragningar och lerklining

timmerhus och eldragning
eldragningar i timmerhus

eldragning+lerklining
eldragning+lerklining

El är något man måste ha idag i ett blivande året runt hus. Det är de flesta överens om. Men hur elledningar ska dras finns det delade meningar om.  Jag har lusläst internet för att hitta information, men snarare blivit mer förvirrad. Speciellt svårt är det att hitta information om eldragningar och lerklining. Snickaren tycker  att vi självklart ska fräsa in alla ledningarna i väggen, vilket är förfärligt för en som gillar byggnadsvård och inte vill göra för stora ingrepp i ett gammalt hus. 
Det blev en kompromiss-en ofrivillig sådan. Alla elledningarna ligger nu utanpå timret och kåporna där lysknappen och uttag ska sitta är nedfrästa i timret. Jag bad om utanpåliggande belysningsknappar som är typiskt för den tidiga elen och gör minst åverkan, men kommer att få innanpåliggande. Ska jag stämma elektrikern? Han som tyckte att det    är snyggare att ha alla lika istället för varierande beroende på vilket rum man vistas i. Jag låter bli att stämma honom, men kan åter igen konstatera att man man inte är herre i sitt eget hus när man har att göra med hantverkare.