7 juni 2012

runor


runsten

Det står en runsten vid den gamla vägen som går förbi Östergården. Inte långt ifrån finns gravhögar och en fornborg. Jag tycker det är spännande att veta att människor slog sig ner på den här platsen för länge sedan och att de har lämnat tydliga spår efter sig. 
I Sverige ska det finnas runt 3000 runstenar från 1000-talet. De inristade runorna kan vittna om någons släkting som gått bort och ofta ser man ett uthugget kors. Kanske ville man skylta med sin kristna tro.