26 juni 2012

skeppssättning

skeppssättning gannarve

På Gotland som är mycket rikt på fornminnen finns en hel del gravar att upptäcka. Vi såg detta imponerande 29 meter långa stenskeppet i Gannarve. Det byggdes för ca 3000 år sedan.