15 oktober 2013

oljespackling och slipningDet är dags att måla undervåningen i storstugan. Innertaket, väggar, foder, fönster och dörrar behöver få sig en omgång. Men för att det ska bli bra måste man först göra  underarbetet. Det sägs vara halva jobbet-om inte mer. I kammaren har jag tagit bort takskivorna  och frilagt de fina gamla takbrädorna. Fler pappspikar än jag kan räkna har mödosamt dragits ut. Spikhålen har spacklats igen med oljespackel och slipats efter några dagars torkning. En lustig sak är att innertaket i kammaren har svart färg. Jag som har tänkt att ha det traditionellt vitt. Om det är linolje färg är det inget problem att måla det på nytt med linoljefärg. Visar det sig att det är målat med tjära så måste man dessvärre fortsätta måla med tjära och mig veterligen finns inte tjärfärg i vitt.  Taket måste då bli svart eller får jag börja spika fast papp på nytt. Fortsättning följer..